post 3

Hồ bơi Hoàng phát

Địa chỉ: 90 Hoàng văn thụ, Tân bình

Thời gian mở cửa: AM - PM ()

post 3

Hồ bơi Hoàng phát 02

Địa chỉ: 99 Quang trung, Gò vấp

Thời gian mở cửa: AM - PM ()